சிறுவர் மலர்

(படம் : என்.மலர்வேந்தன்) பதுளையில் அண்மையில் நடைபெற்ற 'ஊவா எக்ஸ்போ' வர்த்தக கல்வி கண்காட்சியில் பங்கு பற்றிய பசறை - கோணக்கலை தமிழ் மகா வித்தியாலய மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களை படத்தில் காணலாம். 
2017-01-15 06:30:00
Subscribe to சிறுவர் மலர்