பத்திகள்

சில பேர் பேப்பர எடுத்தவுடன அதோட ஆசிரியர் தலையங்கத்தைத்தான் படிப்பாங்க. எனக்குத் தெரிஞ்ச நண்பர் ஒருத்தரும் அப்படித்தான். ஆள் இப்ப இந்தியாவிலை செட்டிள் ஆகிட்டார். அங்கேயும் அப்பிடித்தானாம். ஏனெண்டு கேட்டால், அதிலைதான் விசயம் இருக்கு. ஒரு பேப்பரை தீர்மானிக்கிறது அதனோட முகவெத்திலையா இருக்கிற ஆசிரியர் தலையங்கம்தான் என்று சொல்வார். சிலர் சினிமா பக்கத்தைத் திறப்பர், மற்றொரு...
2017-01-15 06:30:00
ராமண்ணே "காலையில ஏழு மணிக்கு பொங்கல் பொங்க எங்கட வீட்டுக்கு வருவனீ என்டு பார்த்துக்கொண்டு இருந்தனான். கையை வீசிக்கொண்டு 12.00 மணிக்கு வாரனீ." "நீங்கள் கோவிப்பியள் என்டு தெரியும். ஆனா என்னில குறையில்ல தெரியுமோ. என்ட மனிசியின்ட தமக்கை ஜேர்மனியில இருந்து நேற்று வந்தவள்" "யார் யோகராணியோ?" "யோகராணிதான்." "எப்படி இருக்கிறாள்? பத்து வரு‘த்திற்கு முந்தி கண்டது,...
2017-01-15 06:30:00
Subscribe to பத்திகள்