கட்டுரை

பொங்கல் விழா என்று பெயர் வந்தது ஏன்? இது ஒரு சமுதாயத்தினர் கொண்டாடும் விழாவா? அல்லது மதம் சார்ந்த பண்டிகையா? சிலப்பதிகாரத்தில் வரும் இந்திர விழாதான் இந்தப் பொங்கல் விழாவா ? என்றெல்லாம் வினாக்கள் கண் முன் விரிகிறது. மனித இயந்திரங்கள் இயந்திர ஓசைகளை உருவாக்கிய காலத்து முன் வேளாண்மை மட்டுமே சமுதாய நகர்வுகளுக்கு அச்சாணியாகத் திகழ்ந்திருக்கிறது. இது தமிழ்ச்...
2017-01-15 06:30:00
Subscribe to கட்டுரை